Familjerätt för fastighetsmäklare
   
 
Författare:Grauers Folke
Titel:Familjerätt för fastighetsmäklare
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:112 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154405572
Ämnesord:Familjerätt , Fastighetsrätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

Boken riktar sig, som titeln säger, till fastighetsmäklare. Mäklaren konfronteras i snart sagt varje förmedlingsuppdrag med problem som har koppling till familjerätt. Boken innehåller en bred men ändå kortfattad framställning av de ekonomiska reglerna i familjerätten som rör makar, sambor och registrerade partner. Detsamma gäller reglerna om arv, testamente och dödsboförvaltning. De regler som är av särskilt intresse för en fastighetsmäklares verksamhet behandlas mera utförligt i det sammanhang de hör hemma och i texten finns fortlöpande anvisningar om vad mäklaren särskilt bör tänka på.
I boken finns många exempel på handlingar (äktenskapsförord, bodelning, testamente, bouppteckning, skifteshandling m.m.) med olika innehåll, som skall visa vilken information en mäklare kan/skall hämta i handlingarna.
Boken riktar sig till både mäklarstuderande och praktiskt verksamma fastighetsmäklare.
 
  © 2017 Jure AB