Brottsbalken En kommentar Kap. 1-38
� 4 volymer. Uppdateras 2 gånger per år.
   
 
Författare:Holmqvist Lena , Berg Ulf , Berggren Nils-Olof , Bäcklund Agneta , Leijonhufvud Madeleine , Munck Johan , Träskman Per Ole , Wennberg Suzanne , Wersäll Fredrik , Victor Dag
Titel:Brottsbalken En kommentar Kap. 1-38 � 4 volymer. Uppdateras 2 gånger per år.
Anmärkning:Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en STÅENDE ORDER på den kommande utgivningen av supplement. En STÅENDE ORDER gäller till dess att kunden säger upp den. Returrätt gäller ej för supplement.
Utgivningsår:2014
Förlag:Norstedts
ISBN:9789139112778
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 6294 SEK exkl. moms

 

Hela kommentaren till Brottsbalken är genom denna utgåva omarbetad och är nu upplagd som en helhet med gemensam titelsida och gemensamt register. Kommande supplement kommer att börja med nummer 1 till denna nya utgåva.

Brottsbalken kommenteras utförligt och paragrafvis. Här redovisas förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. verket omfattar fyra band, I. kap.1-12, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, II. kap. 13-24, Brotten mot allmänheten och staten m.m., III. kap. 25-38, Om påföljderna, lV, Promulgationslag, Följdförfattningar. Kommentaren levereras i pärmar som uppdateras genom supplement två gånger per år.

Lagkommentaren är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Kommande supplement sänds ut automatiskt två gånger per år på stående order och debiteras i samband med leveransen. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade lagkommentaren.
 
  © 2017 Jure AB