Panträtt
   
 
Författare:Walin Gösta , Millqvist Göran , Persson Annina H.
Titel:Panträtt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:404 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016038
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 141
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt

Pris: 1464 SEK exkl. moms

 

I boken Panträtt ges en sammanhängande, aktuell överblick över hur panträtt i olika former upplåts och säkerställs liksom hur den kan gå förlorad och hur den realiseras. Därvid redogörs också för hur finansiella instrument och andra immateriella tillgångar ska hanteras ur ett panträttsligt perspektiv. Boken är främst avsedd för praktikern som behöver få konkreta svar på olika tillämpningsfrågor inom panträtten men är värdefull även för rättsvetenskapen genom den breda översikt den ger. Sedan förra upplagan av Gösta Walin utkom år 1998 har flera viktiga rättsfall tillkommit jämte en del ny lagstiftning som påverkar panträttsliga spörsmål.

 
  © 2017 Jure AB