Historiska rättskällor i konflikt
� en introduktion i rättshistoria
   
 
Författare:Modéer Kjell Å.
Titel:Historiska rättskällor i konflikt � en introduktion i rättshistoria
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:227 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9789173590426
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Rättskällor är juristernas arbetsredskap för att lösa rättsliga konflikter och problem. Detta arbete handlar om de lagar och förordningar samt den rättstillämpning och rättsvetenskap som juristerna använt från medeltiden och fram till våra dagar.

Denna introduktion i rättshistoria inleds med några problematiserande perspektiv, som vill visa att rätten ständigt förändras i konflikt. Rättsliga reformer har både vinnare och förlorare. Och inte sällan står förloraren som

vinnare i en förändrad kulturell kontext. Under vissa perioder är juristerna "romantiker" och använder sig av historien som argument, under andra är de "realister" och fokuserar på "gällande rätt" och ser lagen som ett styrinstrument för moderna reformer.

De svenska rättskällorna sätts in i ett europeiskt perspektiv och visar hur de har tillkommit vid tre nationella institutioner: Universitet, parlament och domstolar.

Framställningen visar att den svenska rätten är en del av en europeisk rättsutveckling och att de svenska juristerna förhållit sig till europeiskt juridiskt tankegods och rättsliga lösningar.

Kjell Å Modéer är seniorprofessor i rättshistoria vid Lunds universitet.

 
  © 2017 Jure AB