Kan vi försvara oss?
   
 
Författare:Andersson Björn
Titel:Kan vi försvara oss?
Utgivningsår:2012
Omfång:122 sid.
Förlag:Kungliga Krigsvetenskapsakade­mien
ISBN:9789197683968
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Tidigare fanns en logik i vårt försvarssystem. Motsvarande logik finns inte idag. Med detta vill vi inte säga att det var bättre förr. Det vi vill säga är att dagens frågetecken måste rätas ut på ett eller annat sätt!

Det invasionsförsvar vi byggde upp under kalla kriget hade som mål att försvara vårt land. Det tjänade oss väl utifrån den tidens förutsättningar, militär alliansfrihet syftande till neutralitet i krig.

Det insatsförsvar vi har idag har som mål att tillsammans med andra försvara vårt land och svenska värden, inom landet och utomlands. För att detta mål ska tjäna oss väl krävs en förändrad syn på allianser, förmågor och resurser.

Uppsatsen är en rapport inom ramen för Kungl Krigsvetenskapsakade­miens projekt Svensk säkerhet efter 2014. Den är publicerad genom välvilligt stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

 
  © 2017 Jure AB