Affärsjuridiska uppsatser 2012
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2012
Utgivningsår:2012
Omfång:352 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788318
Typ av verk:Examensarbete
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 371 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge KBs Stipendiefond har till följande tilldelat stipendium för utmärkta examensarbeten inom det affärsjuridiska området år 2012:

•Borgenärsskyddet vid överlåtelse av lösöre enligt Draft Common Frame of Reference. Slutet för den pragmatiska svenska regleringen? av Erik Hellström

•Skadeståndslagens forumregel. Om behöriga och obehöriga fora vid skadeståndstalan mot staten med anledning av normgivningsbeslut. En studie av förhållandet mellan forumregeln i 3 kap. 10 § skadeståndslagen, Francovich-kriterierna och principen om res judicata. av Kajsa Johansson

•Ny nationell regel om skadeståndsanspråk grundade på Europakonventionen – särskilt om preskription. av Tove Lindgren

•Sekretessavtals verkningar och effekter i skiljeförfarande av Emma Lindwall
 
  © 2017 Jure AB