Kriminalrätten
� Övningsmaterial
   
 
Författare:Norée Annika
Titel:Kriminalrätten � Övningsmaterial
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:218 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206484
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 354 SEK exkl. moms

 

Läroboken ”Kriminalrätten - Övningsmaterial” är i första hand avsedd som underlag för den lärarledda undervisningen i straffrätt på juristlinjen men kan också användas för självstudier. Förhoppningsvis kan boken vara till nytta även för andra än blivande jurister som har att lösa straffrättsliga frågor, till exempel polisaspiranter.
Liksom i tidigare upplagor består materialet dels av gamla skrivningsfrågor i straffrätt, dels av nyskrivna frågor. Samtliga frågor är problemorienterade. Ibland kan en fråga inrymma mer än ett problem. Vad man i första hand ska ta ställning till framgår av avsnittens rubriker.

 
  © 2017 Jure AB