Tjänstemän i politiken
   
 
Författare:Hysing Erik , Olsson Jan
Titel:Tjänstemän i politiken
Utgivningsår:2012
Omfång:156 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144077673
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 355 SEK exkl. moms

 

För att förstå politik och hur offentlig verksamhet fungerar behöver vi kunskap om offentliga tjänstemäns politiska roll och betydelse. Tjänstemän tycks i praktiken ha mer att säga till om än vad de bör ha i förhållande till dominerande teoretiska föreställningar om demokrati, som utgår från att folk­valda politiker beslutar och tjänstemän utför. Tjänstemän verkar inte bara i en politiskt styrd verksamhet, de är också själva viktiga politiska aktörer som påverkar offentlig fördelning av värden.


I den här boken beskrivs ett antal teoretiska tjänstemannatyper: från det klassiska tjänstemannaidealet kopplat till byråkrati till nyare teorier om aktivister inom offentlig förvaltning. Boken diskuterar och problematiserar tjänstemanna­typer i relation till centrala begrepp som makt, inflytande, demokrati och legitimitet. Författarna belyser viktiga utmaningar och möjligheter för dagens offentliga tjänstemän. Vilket inflytande har olika typer av tjänstemän och hur tar det sig uttryck i praktiken? Hur kan tjänstemännens roll och inflytande rätt­färdigas gentemot medborgarna och är tjänstemännens makt förenlig med demokrati?

 
  © 2017 Jure AB