Festskrift till Gustaf Möller
� Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland JFT
   
 
Titel:Festskrift till Gustaf Möller � Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland JFT
Anmärkning:Etthundrafyrtiosjunde årgången Fjärde och femte häftet
Utgivningsår:2011
Omfång:746 sid.
Förlag:Juridiska Föreningen i Finland
ISBN:004069534511
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Juridiska föreningens i Finland publikationsserie
Ämnesord:Festskrifter , Processrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 450 SEK exkl. moms

 

Dan Frände - Lauri Rafflas - Eva Storskrubb: Gustaf Möller 70 år

Hans Bagner: Arbitrators' Independence and Impartiality
- Recent Developments in Sweden and Finland

Jens Bredow: Made in Germany - » Ordre public» in German Arbitration-Related Case Law

Tioro Esko: Från överväganden i rättsvetenskap och praxis till en reform av stadgandena i 10 kap. i RB; synpunkter på finska domstolars internationella behörighet

Dan Frände: Om skiljemännens straffrättsliga ansvar

Heikki Halila: Skiljemän utsedda av Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut

Mika Hemoro: Erforderlig möjlighet att föra talan i skiljeförfarande och gränserna för denna

Lars Heuman: Skiljemännens behörighet att i en skiljedom avgöra frågor som endast täcks av skiljeavtalet, men
inte av huvudavtalet

Torgny Håstad: Är ett skiljedomsinstituts beslut om arvode överklagbart enligt svensk rätt? - NJA 2008 s. 1118

Emmanuel Jolivet - Galina Zukova: The European Arbitration Group

Gisela Knuts: Skiljeförfarandeundantaget i Brysselförordningen - Quo Vadis?

Robert Liljeström: Confidentiality in Arbitration; A Finnish Perspective

Stefan Lindskog: Diskretionära beslut, skiljemans integritet och god skiljemannased

Robert Mattson: The Role of the Chairman in Arbitration

Bo G. H. Nilsson: The Power of Arbitrators to Correct, Interpret or Supplement Awards; Some Reflections

Paula Paloranta: 100 Years of Institutional Arbitration in Helsinki

Jukka Peltonen: Intervention of State Courts in Finnish Arbitration - An Overview

Martina Polasek: Treaty Arbitration Before the International Centre for Settlement of Investment Disputes

Lauri Railas: The Time and Cost Factors in Finnish Institutional Arbitration

Jan Ramberg - Patricia Shaughnessy: Excess of Mandate - Navigating Nordic Judicial Review of Arbitrator DecisionMaking

Mika Savola: Arbitrator-Ordered Interim Measures of Protection in International Arbitration

Eric A. Schwartz: Thirteen Ways of Looking at a Blackbird: Arbitral Independence, Impartiality and Waiver

Eva Storskrubb: Ordre Public in EU Civil Justice – Lessons from Arbitration?

Mikko Tulokas: Angående skiljeavtalets villkor

Carita Wallgren-Lindholm: Predictability of Proceedings in International Commercial Arbitration - And is there a Nordic Way?

Jan Waselius - Tanja Jussila: Does the Adversarial Principle Prevail in Arbitration? -An Analysis of Case KKO 2008:77

Nina G. Vilkova: Bankruptcy and Dispute Resolution in the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation

 
  © 2017 Jure AB