Nordisk statistisk årsbok 2012
� Nordic Statistical Yearbook 2012
   
 
Titel:Nordisk statistisk årsbok 2012 � Nordic Statistical Yearbook 2012
Utgivningsår:2012
Omfång:158 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9789289323505
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 704 SEK exkl. moms

 

Vad skiljer oss egentligen från våra nordiska grannar?

Belyser likheter och skillnader inom olika samhällsområden mellan de nordiska länderna i tabeller och diagram, text och bild. På en rad områden berörs även förhållandet till det övriga Västeuropa och inom OECD. Det gäller t.ex. PISA-undersökningarna av elevers kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap.
Ger också en bra överblick över hur de nordiska länderna klarar sig i den ekonomiska krisen under rubriker som:

Offentliga utgifter
Offentliga inkomster
Budgetunderskott
Skuld
Internationellt bistånd
Köpkraft och BNP

Språk: Svenska och engelska.

 
  © 2017 Jure AB