Mervärdesskatt och punktskatter
   
 
Författare:Kleerup Jan , Melz Peter , Rabe Gunnar , Öberg Jesper
Titel:Mervärdesskatt och punktskatter
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:747 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139005984
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna lagbokskommentar behandlas lagstiftningen om mervärdesskatt och punktskatter med en sammanställning av relevanta förarbeten samt hänvisning till praxis och litteratur under varje paragraf. Bland de kommenterade författningarna kan bl.a. nämnas mervärdesskattelagen, utdrag ur skattebetalningslagen, lagen om skatt på annonser och reklam och lagen om skatt på energi. I de fall det föreligger förslag om någon väsentlig ändring har författarna anmärkt detta i kommentaren. Boken innehåller också EG-direktiv och väsentliga RSV-meddelanden på området. Denna fjärde upplaga är uppdaterad per den 1 januari 2001.

Jan Kleerup är skattejurist vid Ernst & Young, Peter Mels är professor i finansrätt vid Stockholms universitet, Gunnar Rabe är skattejurist vid svenskt Näringsliv och Jesper Öberg är jur.dr och universitetslektor i skatterätt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB