IT-avtal
� en kommentar till IT-branschens standardavtal
   
 
Författare:Perméus Anders , Lindberg Daniel , Munukka Jori
Titel:IT-avtal � en kommentar till IT-branschens standardavtal
Utgivningsår:2013
Omfång:467 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234789
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , IT-rätt

Pris: 692 SEK exkl. moms

 

SMAKPROV UR BOKEN

Standardavtal utgivna av branschorganisationer har fått stor spridning vid slutande av kommersiella avtal på IT-rättens område. I IT-avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal kommenteras därför några av de viktigaste standardavtalen på IT-området ur ett kontrakts- och processrättsligt perspektiv. I bokens inledande del ges en introduktion till kontraktsrätten och vad som gäller generellt vid ingående av kommersiella avtal resp. vad som är särskilt angelägna frågor vid utformning av IT-avtal. Därefter kommenteras de enskilda standardavtalen översiktligt och punktvis – Avtal 90, IT-Drift, IT-Underhåll, IT-Projekt, IT-Tjänster, EDEL 06 A och ASP 06. Vidare görs jämförelser med Vervas/Kammarkollegiets tidigare tillägg till standardavtalen samt deras egna mer beställarvänliga villkor.

För att undvika att parterna oreflekterat använder sig av de standardiserade skrivningarna diskuterar författarna fallgropar och ger handfasta råd om vad parterna bör tänka på i användningen av standardavtalen.

Boken är tänkt som en handbok dels vid tolkning och tillämpning av standardavtalen, dels vid utformning av IT-avtal resp. tvistelösning och vänder sig såväl till jurister som praktiker på IT-området, vilka i sin verksamhet kommer i kontakt med standardavtalen.

Anders Perméus, är advokat och delägare på Elvang & Partnere Advokatbyrå och undervisar i civilrätt vid Stockholms universitet.

Daniel Lindberg, är advokat och delägare på Elvang & Partnere Advokatbyrå.

Anders Perméus och Daniel Lindberg har arbetat med utformning av alla typer av IT-avtal samt tvistelösning sedan mitten av 90-talet. Båda är rankade av Legal 500 inom IT och telekom.

Jori Munukka, är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Anna Myrhed, jur.kand., har varit verksam vid Elvang & Partnere Advokatbyrå och även arbetat som kommunikationskonsult mot IT- och telekomsektorn.

Therése Schibler, jur.stud., är verksam vid Elvang & Partnere Advokatbyrå och har arbetat som Key Account Manager inom IT &telekom-branschen.
 
  © 2017 Jure AB