Vägar förbi och igenom partier
   
 
Författare:Anckar Dag , Karvonen Lauri , Isaksson Guy-Erik
Titel:Vägar förbi och igenom partier
Utgivningsår:2001
Omfång:166 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171508341
Serie:SNS författningsprojekt
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 174 SEK exkl. moms

 

Avståndet mellan medborgare och politiska partier ökar. Då allt färre väljare har en stabil partiidentitet aktualiseras också frågan hur väl partierna lyckas med sin representativa uppgift i demokratin.

I boken utvärderas tre konstitutionella mekanismer som betonar medborgarinflytande på bekostnad av partiinflytande, direkt demokrati på bekostnad av representativ demokrati: personval, folkinitiativ och direktval av statsminister. Författarna gör en kartläggning av förekomsten av mekanismerna samt en analys av deras startegiska effekter i politiken. De föreslår ett förstärkt personval samt införande av en bestämd form av folkinitiativ i Sverige, medan direktval av statsminister befinns vara en föga lyckad konstitutionell innovation.
 
  © 2017 Jure AB