KURS: Sjöfartsskydd – för skyddschefer och sjömän med särskilda skyddsuppgifter
� 12-13 februari 2014
   
 
Titel:KURS: Sjöfartsskydd – för skyddschefer och sjömän med särskilda skyddsuppgifter � 12-13 februari 2014
Anmärkning:Kursledare: Peter Baltzer, Peter Thomsson och Mattias Widlund
Utgivningsår:2014
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSPORT131
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Sjöfart , Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 5900 SEK exkl. moms

 

Denna kurs vänder sig till fartygets skyddschef, hamnanläggningens skyddschef och sjömän med särskilda skyddsuppgifter. Kursen vänder sig till skyddschefer i hamnanläggningar samt andra som behöver en introduktion i ämnet. Kursen är uppbyggd så att sjömän med särskilda skyddsuppgifter endast deltar dag 1.

I kursen ingår lunch, böckerna Sjöfartsskydd & ISPS-koden och Sjöfartsskyddsförfattningar, samt kursdokumentation.

Innehåll:
• Lagstiftning och nyckelbegrepp
• Sjöfartsskyddets ansvarssubjekt
• Skyddsutredningar
• Skyddsplaner
• Skyddsutrustning
• Kontroller och skyddsåtgärder
• Skyddsåtgärder
• Beredskapsövningar och skyddsutbildning
• Skyddsadministration

Inom ramen för kursverksamheten erbjuds även planering av och stöd vid skyddsövningar, samt allmän konsultation. Kurserna kan även genomföras hos en enskild hamn.

Kursledare:
Peter Baltzer är f.d. marinofficer med bl.a. säkerhetstjänst som specialistområde. Han har dessutom arbetat som säkerhetschef på Arlanda flygplats och som inspektör vid Sjöfartsinspektionen i samband med att ISPS-koden och utökat hamnskydd infördes i Sverige. Peter är numera verksam som konsult inom sjöfarts- och hamnskydd.

Peter Thomsson är civilekonom och officer i Flottans reserv med erfarenhet från EU:s piratoperation utanför Somalia. Han är verksam inom SAAB-koncernen och engagerad i sjöfartsskyddsfrågor. Peter är även en av författarna till boken Sjöfartsskydd & ISPS-koden.

Mattias Widlund är jur.kand. och verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå. Han deltar f.n. även i ett forskningsprojekt vid Sjörättsinstitutet, Stockholms universitet avseende sjöfartsskydd och ISPS-koden. Mattias har medverkat som författare i ett antal böcker och artiklar på området.

Tid: 12-13 februari 2014, kl. 8.30-17.30
Plats: Stockholm, Birger Jarlsgatan 6 B, Stockholm (hos Skarp Stockholm
Advokatbyrå AB)

Kursavgift: 5.900 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda erbjuds
10 % rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår omfattande kursdokumentation.

Sista anmälningsdag: 7 februari 2014
 
  © 2017 Jure AB