KURS: Sjöfartsskydd – för skyddschefer ombord (SSO) och i hamnanläggningar (PFSO)
� 13 November 2014 samt 13 Januari och 4 April 2015
   
 
Titel:KURS: Sjöfartsskydd – för skyddschefer ombord (SSO) och i hamnanläggningar (PFSO) � 13 November 2014 samt 13 Januari och 4 April 2015
Anmärkning:Kursledare: Peter Baltzer och Mattias Widlund
Utgivningsår:2014
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSPORT132
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Sjöfart , Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 5900 SEK exkl. moms

 

Denna kurs vänder sig till dig som ska vara PFSO - Port Facility Security Officer samt SSO - Ship Security Officer. Kursen är på en kursdag på plats samt hemstudier omfattande ca en dag. Förberedande hemstudiematerial skickas till kursdeltagarna fyra veckor för kursstart.

Innehåll:
-Lagstiftning och nyckelbegrepp
-Sjöfartsskyddets ansvarssubjekt
-Skyddsutredningar
-Skyddsplaner
-Skyddsutrustning
-Kontroller och skyddsåtgärder
-Skyddsåtgärder
-Beredskapsövningar och skyddsutbildning
-Skyddsadministration

Kursledare:
Peter Baltzer är f.d. marinofficer med bl.a. säkerhetstjänst som specialistområde. Han har dessutom arbetat som säkerhetschef på Arlanda flygplats och som inspektör vid Sjöfartsinspektionen i samband med att ISPS-koden och utökat hamnskydd infördes i Sverige. Peter är numera verksam som konsult inom sjöfarts- och hamnskydd.

Mattias Widlund är jur.kand. och verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå. Han är särskilt specialiserad på sjörätt och har medverkat i ett tiotal böcker och artiklar på området.

Dessutom ett aktivt befäl med direkta skyddsuppgifter vid rederi eller liknande.

I kursen ingår lunch, böckerna Sjöfartsskydd & ISPS-koden och Sjöfartsskyddsförfattningar, samt kursdokumentation.

Besök www.chalmersprofessional.se för mer information och anmälan.
 
  © 2017 Jure AB