Avtalsgrundande rättsfakta
   
 
Författare:Grönfors Kurt
Titel:Avtalsgrundande rättsfakta
Anmärkning:Denna andra upplaga innehåller inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:221 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9789173590631
Serie:N&S biblioteket nr. 1
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 254 SEK exkl. moms

 

Denna andra upplaga innehåller inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.

Det är 20 år sedan denna uppskattade bok gavs ut första gången. Den tog då snabbt slut och det finns anledning att se till så att nya generationer jurister kan ta del av dess innehåll. Avtalsrätt är alltid akutellt.

Vad sammanhåller en grupp regler till en särskild avtalstyp? När uppkommer ett avtal och dess rättsverkningar? Hur dras gränslinjen mellan kontraktsförhållanden och utomkontraktuella förhållanden? En naturlig utgångspunkt är läran om avtals ingående. Det är allmänt erkänt att denna numera uppvisar en betydligt brokigare bild än den ganska enhetliga man får intryck av vid läsningen enbart av 1 § AvtL med därtill hörande motiv. Sådant kräver justeringar av avtalsläran, även för den händelse ingenting i lagstiftningen skulle ändras. Man kan fråga: i så fall vilka justeringar?

Dessa frågor och andra diskuterar en av 1900-talets viktigaste rättsvetenskapsmän i denna bok.
 
  © 2017 Jure AB