Ledningsansvar i hälso- och sjukvård och tandvård
   
 
Författare:Fröberg Ulf H.
Titel:Ledningsansvar i hälso- och sjukvård och tandvård
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:297 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9178642199
Serie:Institutet för medicinsk rätt
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Den svenska hälso- och sjukvården och tandvården leds av ett fåtal författningsreglerade befattningar. All sådan verksamhet måste ledas av en verksamhetschef. För den tvångspsykiatriska vården finns förutom verksamhetschef en chefsöverläkare. Inom smittskyddsvården finns förutom verksamhetschef, chefsläkare och smittskyddsläkare. Inom den kommunala hälso- och sjukvården finns förutom en verksamhetschef en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och ibland en medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller sjukgymnast för rehabiliteringen (MAR).
I boken redovisas de olika ledningsbefattningarna med tillhörande ansvar och skyldigheter. I de fall där verksamheter leds av olika ledningsbefattningar redovisas utförligt gällande gränssnitt.
I en rapport från Socialstyrelsen publicerad 2005 (Art. Nr. 2005-109-36) skriver myndigheten följande: ”Anmärkningsvärt är att var tredje verksamhetschef anser att vårdgivarens direktiv för själva uppdraget är otydliga både när det gäller sakinnehållet och omfattningen. Flera uppger också att det inte är tydliggjort vilket ansvar och vilka befogenheter man har.”

Innehåll:

Kapitel 1 Den rättsliga regleringen av ansvar i medicinsk verksamhet
Kapitel 2 Vårdgivarens totala ansvar för allt och allas säkerhet
Kapitel 3 Verksamhetschef är någon som har ett samlat ledningsansvar
Kapitel 4 Ledningsansvaret inom den psykiatriska tvångsvården
Kapitel 5 Ledningsansvaret inom smittskyddsverksamheten
Kapitel 6 Särskilt medicinskt ansvar i kommunal hälso- och sjukvård
Kapitel 7 Tillsynsansvar så att delegeringar inte äventyrar säkerheten i vården

 
  © 2017 Jure AB