Prop. 2012/13:78 Bevakning ombord på svenska fartyg
   
 
Titel:Prop. 2012/13:78 Bevakning ombord på svenska fartyg
Utgivningsår:2013
Omfång:153 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:78
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Bättre skydd mot piratattacker!
Förslag om en ny lag som ger sjöfarten rätt att anlita beväpnad säkerhetspersonal för bevakningsuppgifter ombord.
Bevakningen ska skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av pirater och andra utomstående personer.
Lagen ska endast gälla i fråga om fartyg som omfattas av den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPS-koden) och bara utanför EES-området.
Förslaget har utformats enligt rekommendationerna för Internationella sjöfartsorganisationen, IMO.

 
  © 2017 Jure AB