Internets mörka sidor
� Om cyberhot och informationskrigföring
   
 
Författare:Heickerö Roland
Titel:Internets mörka sidor � Om cyberhot och informationskrigföring
Utgivningsår:2012
Omfång:242 sid.
Förlag:Atlantis
ISBN:9789173534697
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 231 SEK exkl. moms

 

De senaste årtiondenas snabba informationsteknologiska utveckling har inte bara givit oss större möjligheter att fritt söka information och kontakt. Framväxten av internet har även skapat nya förutsättningar för kriminella organisationer, politiska aktivister och terrorister att hota företag och enskilda länder. Servrar överbelastas med spam, virus och trojaner sprids explosionsartat, hacktivismen frodas. Genom plötsliga cyberattacker går det idag att slå ut centrala kontrollfunktioner för finansiella system, försvarsväsen, energitillförsel och kommunikationer. Även enskilda personer och organisationer blir allt oftare måltavlor för angrepp och spionage via nätet.

Roland Heickerö, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, ger en inträngande skildring av hur all denna skrämmande aktivitet nu utvecklas på nätet och hur stormakterna rustar sig för cyberkrig samt skisserar vad vi har att vänta i en nära framtid.
 
  © 2017 Jure AB