Prop. 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
   
 
Titel:Prop. 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
Utgivningsår:2013
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:108
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Som ett led i arbetet med att förebygga och bekämpa brott i nära relationer är det nödvändigt att säkerställa att det straffrättsliga skyddet är starkt. I propositionen föreslås att brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning ska kunna omfatta fler brottstyper än tidigare. Förutom brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid och sexualbrott, ska även skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud ingå. Vidare föreslås att straffminimum höjs från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
 
  © 2017 Jure AB