SOU 2013:17 Brottmålsprocessen
   
 
Titel:SOU 2013:17 Brottmålsprocessen
Anmärkning:Betänkande från Straffprocessutredningen
Utgivningsår:2013
Omfång:1084 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239087
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:17
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 511 SEK exkl. moms

 

Det övergripande uppdraget för utredningen har varit att överväga åtgärder för att skapa ett mer ändamålsenligt brottmålsförfarande i såväl tingsrätt som hovrätt där lagföringens kvalitet och effektivitet ytterligare kan förbättras.

 
  © 2017 Jure AB