Argumentation i nordisk straffrätt
   
 
Författare:Nordlöf Kerstin , red.
Titel:Argumentation i nordisk straffrätt
Utgivningsår:2013
Omfång:240 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112969
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Antologin Argumentation i nordisk straffrätt är unik i sitt slag då den i 14 artiklar för första gången i ett och samma verk samlar straffrättsliga och straffprocessuella spörsmål av kvinnliga forskare i straffrätt verksamma i Norden.

Antologin med dess skiftande ämnen inom straff- och straffprocessrätt avser att bidra till forskning och debatt inom den nordiska straffrätten. Den vänder sig till såväl forskare som praktiskt verksamma inom området, men även till andra inom närliggande ämnesområden. Framställningen riktar sig också till studenter och andra grupperingar i Norden, där straffrättsliga och straffprocessuella frågor debatteras.

 
  © 2017 Jure AB