Professionsansvarsförsäkring
� Avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law
   
 
Författare:van der Sluijs Jessika
Titel:Professionsansvarsförsäkring � Avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law
Utgivningsår:2013
Omfång:341 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235168
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Boken är en kontraktsrättslig studie som behandlar obligatorisk ansvarsförsäkring för fyra reglerade yrken:

• Advokater
• Revisorer
• Fastighetsmäklare
• Försäkringsförmedlare

Försäkringstypen bär på två särdrag som gör den unik. Den styrs inte bara av civilrättsliga normer, utan också av näringsrättsliga regler samt av god sed på respektive yrkesområde. Vidare är inte bara avtalsparterna engagerade i avtalet, utan en mängd aktörer: de försäkrade, branschorganisationerna, tillsynsorganen och försäkringsförmedlarna. Studien visar att dessa särdrag har betydelse vid de flesta försäkringsavtalsrättsliga bedömningarna.

I forskningsarbetet har författaren inte bara tagit del av det traditionella rättskällematerialet, utan även beaktat ett stort antal försäkringsvillkor samt genomfört intervjuer med praktiskt verksamma jurister med särskild kompetens rörande försäkringstypen.

Stora delar av framställningen behandlar försäkringsrättsliga problem som aktualiseras vid ansvarsförsäkring i allmänhet, som t.ex. preskription och preklusion, anmälan av försäkringsfall, kollektiv ansvarsförsäkring, skadebegränsning och avgränsning av försäkringstiden genom de olika täckningsprinciperna. Boken riktar sig till såväl studerande som praktiskt verksamma jurister med intresse för ansvarsförsäkring.
____________________________________

Jessika van der Sluijs är docent i civilrätt och verksam som forskare och lärare vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB