NJA I 2012
   
 
Titel:NJA I 2012
Anmärkning:Inbunden årsvolym.
Utgivningsår:2013
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016991
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Nytt juridiskt arkiv Avd. I Tidskrift för lagskipning
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 2395 SEK exkl. moms

 

NJA I innehåller rättsfall från Högsta domstolen (HD).
 
  © 2017 Jure AB