Föräldraansvar i välfärdsrätten
� Om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd
   
 
Författare:Schiratzki Johanna
Titel:Föräldraansvar i välfärdsrätten � Om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd
Utgivningsår:2013
Omfång:265 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016083
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 617 SEK exkl. moms

 

I boken analyseras vårdnadsinstitutets rättigheter, skyldigheter och ansvar samt hur dessa fördelas mellan barn, föräldrar och det offentliga. Vidare analyseras tolkningen av barnets bästa i samband med överföring av vårdnad, boende och umgänge enligt FB liksom vid beslut om omhändertaganden enligt LVU. Särskild uppmärksamhet ges åtaganden enligt barnkonventionen och barnrättsfrågor såsom vårdnad, boende och umgänge samt samhällsvård med internationell anknytning.

 
  © 2017 Jure AB