Diskrimineringslagen
   
 
Författare:Göransson Håkan Gabinus , Flemström Stefan , Slorach Martina , del Sante Naiti
Titel:Diskrimineringslagen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:226 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113737
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Diskrimineringsrätten har kommit att få ett ökat inflytande i såväl arbetslivet som i det övriga samhällslivets regler. En sammanhållen och gemensam diskrimineringslag gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagens regler är till stor del gemensamma för alla de samhällsområden som skyddas.


Diskrimineringslagen 3:e upplaganbehandlar de regler som gäller för arbetslivet mest utförligt, men även övriga områden beskrivs och kommenteras. Boken tar också upp annan lagstiftning som syftar till att motverka diskriminering, t.ex. förbudet mot missgynnande av föräldralediga och FN:s barnkonvention.


Diskrimineringslagen 3:e upplagan kan användas vid utbildningar, t.ex. vid universitet och högskolor, av fackligt förtroendevalda och vid personalutbildning. Den är också lämplig som handbok för alla som i sitt arbete ställs inför frågor som gäller diskriminering och likabehandling.
 
  © 2017 Jure AB