Lov og rett for næringslivet, lovsamling 2013
   
 
Författare:Faafeng Langfeldt Sverre
Titel:Lov og rett for næringslivet, lovsamling 2013
Upplaga:20 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:1016 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215022161
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Utländsk rätt

Pris: 984 SEK exkl. moms

 

Lov og Rett for Næringslivet retter seg i første rekke mot næringsdrivende og
studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon
uten særskilte forkunnskaper i rettslære. Forfatterne gir en bred oversikt over rettsligerammebetingelser for virksomhetens handlefrihet i markedet og bedriftsinterne ogoffentligrettslige forhold.

Læreboken omfatter 18 kapitler som behandler sentrale rettsspørsmål innen markedsrett, selskapsrett, kontraktsrett, leierett, arbeidsrett, erstatningsrett, kreditt- og panterett, konkursrett, forvaltningsrett og økonomisk kriminalitet, alt av betydning for den daglige drift av næringsvirksomhet.

Lovsamlingen utgis i eget bind. Den inneholder ca. 130 lover av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken.
 
  © 2017 Jure AB