Investeringsrådgivers erstatningsansvar
   
 
Författare:Welle-Strand Edvard Horn
Titel:Investeringsrådgivers erstatningsansvar
Utgivningsår:2013
Omfång:310 sid.
Förlag:Gyldendal Akademisk
ISBN:9788205452374
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 441 SEK exkl. moms

 

Investeringsrådgiverens erstatningsansvar representerer et unntak fra utgangspunktet om at det er kunden selv som bærer risikoen for hvordan investeringen utvikler seg. Dette prinsippet om investors egenrisiko har kommet til uttrykk i nylig avsagt høyesterettspraksis.

Forfatterens redegjørelse for vurderingen av årsakssammenheng og økonomisk tap vil ha overføringsverdi til andre saker der det reises spørsmål om erstatning for rene formuestap.

Boken retter seg mot investeringsrådgivere, advokater som jobber med profesjonsansvar, studenter med interesse for erstatnings- og ­finansmarkedsrett samt andre jurister som arbeider med å løse tvister der det har oppstått tap i ­nansmarkedene. Boken er også av interesse for lesere som er interessert i erstatningsrettslige spørsmål på et mer generelt grunnlag.
 
  © 2017 Jure AB