Patentlagen
� Kommentar till lagen
   
 
Författare:Karlsson Leif , Lundgren Ragnar
Titel:Patentlagen � Kommentar till lagen
Utgivningsår:2013
Omfång:166 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017240
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 585 SEK exkl. moms

 

Boken innehåller koncentrerade lagkommentarer till den svenska patentlagen. Syftet är att den ska fungera som en praktiskt användbar handbok att slå upp i för den som vill få en fördjupad förståelse och uttolkning av patentlagens bestämmelser.

Kommentarerna är inriktade på det väsentliga, och såväl den hantering som är relaterad till en patentansökan som patentets roll som immateriell egendom kommenteras utifrån lång och djup erfarenhet hos författarna.

Genom hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur visar boken även vägen till mer uttömmande kunskap om hur lagens paragrafer tillämpas.

Boken är ett värdefullt verktyg för den som yrkesmässigt hanterar patentfrågor, men kan också vara till stor nytta för den som mer sporadiskt kommer i kontakt med patent.
 
  © 2017 Jure AB