Ny Juridik 2:2013
   
 
Titel:Ny Juridik 2:2013
Utgivningsår:2013
Omfång:90 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176104606
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Ny juridik nr. 2013:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms

 

”Landskrona-domen” kommenteras av Birger Nydrén, senior counsel hos Grönberg Advokatbyrå, som menar att Högsta domstolen lämnat ett ovanligt stort tillskott till gällande allmänna skadeståndsrättsliga principer genom sitt utvecklande av särskilda regler för bevisbörda och beviskrav vid påstått underlåtenhetsansvar.

Regeringen överlämnade under mars proposition Olagligt statsstöd till riksdagen. Advokaterna Elisabeth Eklund och Kristian Pedersen analyserar lagförslaget mot bakgrund av EU:s statsstödsregler och den svenska problematiken kring tillämpningen av dessa regler.

Efter mer än åtta år i domstolarna avgjorde Marknadsdomstolen i april 2013 slutligen tvisten mellan Konkurrensverket och TeliaSonera Sverige AB, gällande marginalklämning som missbruk av marknadsdominans. Professor Lars Henriksson koncentrerar analysen till de huvudsakliga förhållanden som förefaller avvikande från tidigare rättspraxis och utgör nya argument från MD.

Sökordsannonsering aktualiserar såväl immaterialrättsliga som marknadsrättsliga frågor. Jur.kand. Anna-Karin Abdon sätter målet mellan Elskling AB och Kraftnät Sverige AB (MD 2012:15) i sitt sammanhang genom en redogörelse för relevant praxis på området.

Maria Fritz och Jörgen Hettne, Europajuridik, ger i denna artikel en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och tribunalen under första kvartalet år 2013.
 
  © 2017 Jure AB