Justitiekanslern 300 år
   
 
Titel:Justitiekanslern 300 år
Utgivningsår:2013
Omfång:396 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788622
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 616 SEK exkl. moms

 

Denna festskrift har tillkommit för att högtidlighålla att Justitiekanslersämbetet fyller 300 år. Sin höga ålder till trots är JK en mycket levande samhällsinstitution som i sitt uppdrag förenar tradition och förnyelse. Genom tre sekler har JK haft den unika rollen att som statens jurist värna den enskildes rätt utan att det allmännas intresse sätts åt sidan.

Medverkande författare: Rolf Nygren, Claes Peterson, Per Sandin, Åsa Karlsson, Olof Ruin, Johan Hirschfeldt, Hans-Gunnar Axberger, Thomas Bull, Lena Marcusson, Anne Ramberg, Ingvar Gullnäs, Hans Regner, Göran Lambertz, Anna Skarhed, Jaakko Jonkka, Sven Ole Fagernæs, Karsten Hagel-Sørensen, Einar Karl Hallvarðsson, Indrek Teder, Ulf Göranson.
 
  © 2017 Jure AB