Svensk internationell privat- och processrätt
   
 
Författare:Bogdan Michael
Titel:Svensk internationell privat- och processrätt
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:344 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206606
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 146
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Processrätt , Familjerätt

SLUT på förlag

 

Under de senaste åren har den svenska internationella privat- och processrätten genomgått flera viktiga reformer. Detta beror huvudsakligen på EU-samarbetet, vilket har skapat behov av en ny och aktualiserad upplaga av denna bok. Internationell privat- och processrätt har idag fått stor praktisk betydelse i samband med näringslivets och privatlivets internationalisering. Betydligt oftare än förr möter man i Sverige familje- och förmögenhetsrättsliga förhållanden som inte håller sig inom ett enda lands gränser.

Boken är avsedd att användas inom den akademiska juristutbildningen, samtidigt som den även kan utgöra ett hjälpmedel för det praktiska rättslivet.

I övrigt har ny rättspraxis inarbetats liksom anmälan om viss ny nordisk litteratur. Den relativt omfattande notapparaten är bl.a. avsedd att utgöra en selektiv introduktion i nordisk litteratur för uppsatsskrivare och andra som behöver fördjupade kunskaper i vissa delar av ämnet.
 
  © 2017 Jure AB