Livförsäkringsmatematik
   
 
Författare:Andersson Gunnar
Titel:Livförsäkringsmatematik
Anmärkning:Se även Livsförsäkringsmatematik II.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:482 sid.
Förlag:Svenska Försäkringsföreningen
ISBN:9789163734588
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 1489 SEK exkl. moms

 

Livförsäkringsmatematik är i första hand tänkt som en introduktion för blivande aktuarier, med tonvikten lagd på livförsäkringsmatematik. Boken går igenom de grundläggande begreppen inom livförsäkringsmatematiken med stokastisk synsätt. Till viss del införs också några nya begrepp. Tanken är att göra ämnet mer tillgängligt för nya intressenter genom att till stor del gå ifrån den gamla traditionella notationen inom livförsäkring.

Föreliggande upplaga är en utvidgning av den första upplagan som utkom 2005. Speciellet har en modernare teknik, Lee-Carter-modeller, för att utjämna observerade dödlighet lagts till. Det ger läsaren verktyg för att kunna göra trendskattningar av dödligheten. Boken har också försetts med ett kapitel om sjukförsäkring. Tabellbilagan har också uppdaterats med fler livslängdstabeller. Föregående upplagas tabeller avseende 2002 har kompletterats med tabeller från 1968 och 2012. Slutligen har en del figurer, för att beskriva utvecklingen i respektive försäkrings värdefunktion lagts till.
 
  © 2017 Jure AB