Vår världs ekonomiska historia
� Del II - Den industriella tiden
   
 
Författare:Schön Lennart
Titel:Vår världs ekonomiska historia � Del II - Den industriella tiden
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:500 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144092775
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 431 SEK exkl. moms

 

Vår världs ekonomiska historia – den industriella tidenbehandlar ut­vecklingen i världsekonomin från omkring 1800 fram till vår egen tid. Den fångar de stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen men skildrar även betydelsefulla enskilda händelser och dramatiska vändpunkter under de två senaste århundrandena.

Sedan den industriella tiden inleddes, har världen knutits allt tätare samman och de olika kontinenternas utveckling har blivit alltmer beroende av varandra i alla avseenden. Boken belyser de viktigaste inslagen i den industriella tidens historia och drivkrafterna bakom de stora omvälvningar som skett under 1800- och 1900-talen fram till början av 2000-talet. Den ger perspektiv på världsekonomins olika epoker och skildrar världsekonomins alla kontinenter och framträdande nationers utveckling.

I denna andra upplaga har världsekonomins utveckling upp­daterats till början av 2010-talet och framställningen fått en tydligare pedagogisk utformning.

Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor, men kan även läsas av den allmänt historieintresserade.
 
  © 2017 Jure AB