Försäkringsord
� Ordbok med engelsk översättning
   
 
Titel:Försäkringsord � Ordbok med engelsk översättning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:173 sid.
Förlag:Svenska Försäkringsföreningen
ISBN:9789163705359
Ämnesord:Försäkringsrätt , Lexikon ordböcker och språkvetenskap

SLUT på förlag

 

Under drygt ett år har Svenska Försäkringsföreningen med hjälp av experter inom försäkringsbranschens olika områden tagit fram en modern försäkringsordbok. Boken innehåller nästan 1400 termer inom både skade- och livområdet.

Boken är disponerad enligt följande:

Ordboken
-Svenskt ord
-Förklaring på svenska
-Engelsk översättning av ord/begrepp

Branschsamarbeten mm

Lagar av betydelse för försäkringsbranschen

En förhoppning är att boken ska bidra till en enhetlig terminologi och ett enklare språk. En nyhet från tidigare upplagor är att termerna även finns med engelsk översättning.
 
  © 2017 Jure AB