Prop. 2013/14:71 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet
   
 
Titel:Prop. 2013/14:71 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet
Utgivningsår:2014
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:2013140171
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:71
Ämnesord:Marknadsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår åtgärder för att stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning på premiepensionsområdet. Genom premiepensionssystemet har finansmarknaden fått en ökad betydelse för människors privatekonomi. Samtidigt befinner sig konsumenten ofta i ett kunskapsunderläge och har svårt att bedöma en viss investering med hänsyn till aspekter som risk, nytta och kostnader. Detta har gett upphov till en marknad för förvaltnings- och rådgivningstjänster avseende premiepensioner. Konsumentskyddet vid telefonförsäljning av sådana tjänster har visat sig vara otillräckligt. De problem som särskilt har lyfts fram handlar om att konsumenter felaktigt påstås ha ingått avtal eller att de inte förstår avtalets innebörd.

Förslaget innebär att vid telefonförsäljning av en förvaltnings- eller rådgivningstjänst som avser premiepension ska det för ett giltigt avtal krävas att konsumenten skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Det ska alltså inte längre vara möjligt att ingå sådana avtal muntligen. Om en näringsidkare utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig för tjänsterna. Vidare ska näringsidkaren i rimlig tid innan avtalet ingås lämna viss information och samtliga avtalsvillkor till konsumenten.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB