Nyttjanderätt
� Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt
   
 
Författare:Grauers Folke
Titel:Nyttjanderätt � Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:296 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154405640
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstyperna och de lagtekniska lösningar lagstiftaren valt upprepas med små variationer i de olika kapitlen i jordabalken och i bostadsrättslagen.

Författaren har valt att presentera de olika nyttjanderätterna med särskild tonvikt på de parallella dragen i intressekonflikterna och de lagtekniska lösningarna. I boken behandlas även rättigheternas ställning vid överlåtelse av den fastighet som rättigheten gäller i. Vidare behandlas ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare då en rättighet överlåts.

Boken är förd à jour med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis. Boken används som kurslitteratur i jurist- och ekonomutbildningarna.
 
  © 2017 Jure AB