Att läsa och förstå bokslut
   
 
Författare:Sandin Kjell
Titel:Att läsa och förstå bokslut
Utgivningsår:2014
Omfång:216 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152321720
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 482 SEK exkl. moms

 

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när årsbokslut och årsredovisningar måste upprättas och för vad de ska innehålla. Boken ger både insikter i och verktyg för att förstå finansiell information som presenteras för dig.

Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning och kassaflöden, men också de regelverk som företaget har att leva efter när man utformar sina finansiella rapporter. Boken ger dig bakgrundskunskaper som underlättar egna ställningstaganden i finansiella frågor. Kanske vill du kunna diskutera företagets ekonomi med kollegor, ekonomichefen eller din närmaste chef? Boken förutsätter inga särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik.

Att läsa & förstå bokslut har skrivits av Kjell Sandin. Författaren är civilekonom och arbetar som CFO i Precio Systemutveckling AB. Han är också konsult inom koncernredovisning samt har mångårig erfarenhet som föreläsare i företagsekonomi på bland annat Företagsekonomiska Institutet, FEI.
 
  © 2017 Jure AB