Hälso- och sjukvård
   
 
Författare:Kärrström Margit , Sahlin Jan , Sjöberg Bengt
Titel:Hälso- och sjukvård
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:473 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007669
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I denna lagbokskommentar behandlas lagstiftningen på hälso- och sjukvårdsområdet med en sammanställning av relevanta förarbeten samt hänvisning till praxis och litteratur under varje paragraf. Bland de kommenterade författningarna kan bl.a. nämnas hälso- och sjukvårdslagen, lagen om yrkesverksamhet på sjukvårdens område med tillhörande förordning, lagen och förordningen om läkarvårdsersättning, patientjournallagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård och läkemedelslagen. I kommentaren till sistnämnda lag berörs också det nya samordnade systemet för godkännande av läkemedel inom EU, rådets förordning (EEG) nr 2309/93 m.fl. samt ett nytt utslag av stor betydelse från EG-domstolen rörande generiska läkemedel och tillämpningen av originaltillverkarens s.k. dokumentationsskydd. Vad gäller psykiatrisk tvångsvård så kommenteras de ändringar som trätt ikraft den 1 juli 2000. Denna tredje upplaga är uppdaterad per den 1 januari 2001.

Jan Sahlin är f.d. chefsjurist vid Landstingsförbundet, Margit Kärrström är kammarrättslagman vid Kammarrätten i Göteborg och Bengt Sjöberg är chefsjurist vid Livsmedelsverket.
 
  © 2017 Jure AB