Varumärket som kontraktsföremål
   
 
Författare:Arnerstål Stojan
Titel:Varumärket som kontraktsföremål
Utgivningsår:2014
Omfång:390 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788769
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt

Pris: 489 SEK exkl. moms

 

Varumärken kan vara föremål för kontraktuella dispositioner av olika slag. I boken studeras varumärkesrätten i ett kontraktsrättsligt sammanhang. Undersökningsföremålet befinner sig således i skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten.

Studien lyfter fram vissa centrala egenskaper i varumärkesrättens skyddsföremål och illustrerar hur dessa kan påverka kontraktsrättsliga bedömningar. Det är följaktligen en undersökning av vilken betydelse varumärkesrättens innehåll har för parternas förpliktelser, till exempel vid konstruktionen av utfyllande kontraktsrättsliga normer.

Författaren behandlar tre typer av kontrakt där varumärken förekommer. Kontraktstyperna är överlåtelse-, licens- och samexistensavtal. Särskilt diskuteras frågor om kontraktsbrott och omständigheter i samband med avtalens upphörande. Akademisk avhandling.
 
  © 2017 Jure AB