Dissens
� Om det rättsliga vetandet
   
 
Författare:Gustafsson Håkan
Titel:Dissens � Om det rättsliga vetandet
Utgivningsår:2011
Omfång:174 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235540
Serie:Juridiska institutionens skriftserie, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet nr. 9
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 207 SEK exkl. moms

 

Liksom en gam cirklar runt ett kadaver, så kretsar denna bok runt ett antal rättsliga föreställningar och begrepp som genom åren kommit att uppta – och alltmer begränsa – rättsvetenskapens synfält.

Här presenteras emellertid ingen metod, inte heller någon teori eller något program och än mindre någon lära – och allra minst någon institutionaliserad allmän rättslära – utan vad som framläggs utgör schematiska och provisoriska sonderingar i det rättsliga vetandets och språkets förorter. Denna skrift är ett försök till ett utkast till ett bidrag att ange grunddragen till en kritik av det rättsliga vetandet. I boken behandlas frågan om villkoren för det rättsliga vetandet men framförallt under vilka förutsättningar det är möjligt att frigöra sig från det. Så som vi känner det.

Håkan Gustafsson är professor i allmän rättslära och verksam vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
 
  © 2017 Jure AB