Prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2014
Omfång:380 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:100
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

-Kapitel 1 Förslag till riksdagsbeslut
-Kapitel 2 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
-Kapitel 3 Den makroekonomiska utvecklingen
-Kapitel 4 Finanspolitikens övergripande inriktning
-Kapitel 5 Inkomster
-Kapitel 6 Utgifter
-Kapitel 7 Offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld
-Kapitel 8 Kommunsektorns finanser, sysselsättning och skuldsättning
-Kapitel 9 Uppföljning av statens inkomster och utgifter samt den offentliga sektorns finansiella sparande
-Kapitel 10 En uppföljning av sysselsättningspolitiken
-Kapitel 11 Bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
-Kapitel 12 Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden
-Bilaga 1 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser
-Bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse
-Bilaga 3 Den offentliga sektorns investeringar och kapitalstock
-Bilaga 4 Redogörelse för regeringens reformer 2006-2014 för tillväxt och full sysselsättning
 
  © 2017 Jure AB