Prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014
   
 
Titel:Prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014
Utgivningsår:2014
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:99
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2014.
 
  © 2017 Jure AB