Vårdnad och vårdnadstvister
   
 
Författare:Schiratzki Johanna
Titel:Vårdnad och vårdnadstvister
Utgivningsår:1997
Omfång:399 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913900094X
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas de rättsliga frågor som kan uppstå vid vårdnadstvister i samband med t.ex. separationer och skilsmässor. Bl.a. diskuteras med utgångspunkt i de civil-, offentlig- och processrättsliga reglerna hur begreppet "barnets bästa" ska tolkas och användas. Här behandlas också överföring av vårdnad och vårdnadens omfattning.
 
  © 2017 Jure AB