Prop.2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi
   
 
Titel:Prop.2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi
Utgivningsår:2014
Omfång:131 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314223
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:223
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Skatterätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om redovisningscentraler för taxitrafik. Det föreslås också ändringar i taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Syftet med förslagen är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet. Innehavare av taxitrafiktillstånd ska vara skyldiga att överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler som i sin tur ska vara skyldiga att lämna ut uppgifterna till Skatteverket. Det ska krävas tillstånd för att få driva en redovisningscentral.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB