Ds 2014:21 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde
   
 
Titel:Ds 2014:21 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde
Utgivningsår:2014
Omfång:264 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241233
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:21
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 300 SEK exkl. moms

 

I Denna utredning är utöver förenkling och ökad öppenhet syftet med direktivet (2012/34/EU) en ändamålsenlig finansiering och avgiftsuppbörd för järnvägsinfrastrukturer, effektiva icke-diskriminerande konkurrensvillkor på järnvägsmarkanden och nödvändiga organisatoriska reformer för att säkerställa en lämplig marknadstillsyn.

Direktivet ska vara införlivat i nationell rätt senast den 16 juli 2015. Ds:n innehåller förslag till nödvändiga lagändringar för att uppfylla direktivets krav.
 
  © 2017 Jure AB