Varumärkessamarbeten
   
 
Författare:Uggla Henrik
Titel:Varumärkessamarbeten
Utgivningsår:2013
Omfång:251 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147098712
Ämnesord:Marknadsföring

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Synen på varumärkessamarbeten har förändrats. Det som för tio år sedan sågs som en marknadsföringstaktik har idag blivit ett etablerat strategiverktyg i varumärkets totala portföljstrategi. Samarbeten ses idag ofta som en snabbare väg till marknaden och som ett alternativ till direkta varumärkesutvidgningar.

I takt med att företagen etablerat en öppnare och mer dynamisk syn på varumärkessamarbeten i praktiken behövs också mer robusta modeller och tankar som kan vägleda smarta och hållbara varumärkessamarbeten. Det behövs också en bättre överblick över risker och möjligheter med samarbeten generellt. Det är sant att samarbeten kan stärka ett varumärke – men ett samarbete kan också sänka ett varumärke.

Varumärkessamarbeten tar ett helhetsgrepp på området. Boken innehåller bland annat:

• Framväxten av och synen på varumärkessamarbeten.

• Olika typer av varumärkessamarbeten.

• Genomgång av fyra olika strategier för varumärkessamarbeten: reaching in, reaching up, reaching out och reaching beyond.

• Kopplingen mellan portföljstrategier och varumärkessamarbeten.

• Tydliga exempel och minicase från affärsverkligheten illustrerar olika samarbeten.
 
  © 2017 Jure AB