NJA I 2013
   
 
Titel:NJA I 2013
Anmärkning:Inbunden årsvolym.
Utgivningsår:2014
Omfång:1362 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017684
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Nytt juridiskt arkiv Avd. I Tidskrift för lagskipning
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 2450 SEK exkl. moms

 

I NJA I publiceras avgöranden från Högsta domstolen. Varje år publiceras ett hundratal referatfall, dvs. prejudikat, som refereras mer fullständigt. Avgöranden som saknar prejudikatintresse publiceras i en notisavdelning.
 
  © 2017 Jure AB