Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelse
� En vägledning genom överlåtelseprocessen
   
 
Författare:Henkow Oskar , Kleist David
Titel:Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelse � En vägledning genom överlåtelseprocessen
Utgivningsår:2014
Omfång:120 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018285
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Varje dag överlåts företag och företagsgrupper omstruktureras. Ofta rör det sig om stora värden och det är inte ovanligt att en företagsöverlåtelse påverkar de inblandade parterna under lång tid. Skatt är ofta den väsentligaste transaktionskostnaden. Av den anledningen är det mycket viktigt att kunna förutse de skattekonsekvenser som uppkommer i och med överlåtelsen.

Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser syftar till att ge en överblick över skattereglernas inverkan på företagsöverlåtelser. Boken riktar sig dels till jurister och andra rådgivare som inte primärt arbetar med skatterätt men som kommer i kontakt med skatterättsliga frågeställningar i sitt arbete med företagsöverlåtelser, dels till skattejurister i början av sin yrkesbana och till studenter.
 
  © 2017 Jure AB