Ekonomisk brottslighet
� En nordisk reader
   
 
Författare:Alalehto Tage , Korsell Lars E. , Larsson Paul
Titel:Ekonomisk brottslighet � En nordisk reader
Utgivningsår:2014
Omfång:752 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144102245
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi , Ekonomi

Pris: 568 SEK exkl. moms

 

Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. Skattebrott och annan ekonomisk brottslighet orsakar ekonomiska skador i västvärlden som är 17 till 20 gånger högre än för traditionella brott. Finansiella brott och bedrägerier minskar dessutom tilliten mellan individer. Återkommande opinionsundersökningar i Västeuropa och USA visar att allmänheten känner en ökad grad av främlingskap till samhällsordningen på grund av den ekonomiska brottsligheten, inte minst för att brottsligheten angriper den finansiella grunden för samhällets institutioner.

Denna bok samlar exempel på betydande nordisk forskning om ekonomisk brottslighet från tidigt 1940-tal till i dag. De olika bidragen handlar om hur ekonomisk brottslighet bör definieras, hur utbredd brottsligheten är, vilka datakällor forskare använder sig av och vad vi vet om den ekonomiske brottslingen. Till det kommer reglering och bekämpningsstrategier. Sammantaget vill boken visa att den nordiska forskningen om ekonomisk brottslighet håller hög kvalité i en internationell jämförelse. Den fyller även ett viktigt bidrag i att lyfta fram nordiska förhållanden, vilket oftast inte uppmärksammas internationellt, samt den särpräglade forskning som bedrivs i norden.
Ekonomisk brottslighet– en nordisk reader riktar sig främst till studenter inom kriminologi men likväl alla andra som är intresserade av att lära mer om ekonomisk brottslighet som fenomen.
 
  © 2017 Jure AB